top
Day 3 | Paris 2023 World Taekwondo Grand Prix - Levallois